O czasopiśmie

Młoda Humanistyka jest recenzowanym czasopismem naukowym publikującym teksty studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Nasze czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych (lista B, poz 1001) – 3 pkt. Czasopismo publikując artykuły, eseje, recenzje oraz sprawozdania z konferencji umożliwia młodym naukowcom rozwój warsztatu naukowego.

Czasopismo zamierza promować wymianę wiedzy i doświadczeń między badaczami zajmującymi się poszczególnymi naukami humanistycznymi i społecznymi, w szczególności z zakresu socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, politologii, komunikologii, pracy socjalnej i psychologii społecznej.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych.

Młoda Humanistyka ISSN 2353-6950

Szanowni Państwo, Drodzy Autorzy.

Przez trzy lata funkcjonowania naszego czasopisma udało się nam razem wiele osiągnąć. Od początku celowaliśmy w wysoki poziom tekstów, a także dostęp w formie Open Access. Uważamy, że nauka powinna być wolna, a dostęp do informacji, zwłaszcza naukowych, jak najbardziej powszechny. Tym kwestiom pozostaniemy wierni. O sukcesach w przeciągu ostatnich trzech lat można mówić wiele. Nie moją rolą jest je jednak tu wymieniać. Przytoczę tylko po jednym wydarzeniu w każdym roku, które zapisało się w historii “Młodej Humanistyki”. W pierwszym roku funkcjonowania czasopismo uzyskało numer ISSN, służący do jednoznacznej identyfikacji tytułu na całym świecie. W drugim roku, celem zespołu było umiędzynarodowienie radu programowej. Również to, dzięki zabiegom członków redakcji, okazało się sukcesem, a w radzie naszego pisma zasiadają znamienitości z całego świata – w tym także z Australii. Trzeci rok funkcjonowania upłyną natomiast na ewaluacji przez organy ministerialne które zaowocowało tym iż nasze czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych (lista B, poz 1001) – 3 pkt.
Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować całej redakcji, recenzentom, radzie programowej, a także Wam drodzy autorzy. Bez Waszej pracy i zaangażowania “Młoda Humanistyka” nie była by tu gdzie jest teraz. Jednocześnie zapewniam, że rzeczone 3 pkt. nie spełniają ambicji redakcji i w najbliższym czasie będziemy celować jeszcze wyżej.
Jako wydawca chciałbym ciągle rozwijać “Młodą Humanistykę” zarówno na polu naukowym jak i dostępowym. W tym roku udało się nam zmienić serwer na większy i wydajniejszy, a strona czasopisma przeszła wizerunkowy lifting. Rozrosło się także zaplecze biurowe, co było nieuniknione, chociażby ze względu na liczbę recenzji jak i zaświadczeń dla Szanownych Autorów. To wszystko własnymi siłami.
Stajemy jednak dzisiaj w momencie w którym należy sobie odpowiedzieć co dalej. Chcemy się rozwijać, pozyskiwać nowe, wartościowe teksty – zwiększyć działania promocyjne, dotrzeć do nowych odbiorców. Jednak dalszy rozwój własnymi środkami staje się niemożliwy. Profesjonalizacja wymaga środków. A o te staraliśmy się przez ostatnie miesiące w różnych miejscach. Również w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako środki na działania publiczne. Ze względów formalnych – wniosek został jednak odrzucony. Nie ustajemy w poszukiwaniu funduszy w innych źródłach, mając jednak na uwadze, że w publikacjach naukowych bardzo ważna jest niezależność. Niezależność którą jako redakcja bardzo sobie cenimy. W związku z powyższym, jako wydawca podjąłem decyzję aby od nowego numeru publikacja na łamach “Młodej Humanistyki” była płatna. Będzie to kwota – 80zł brutto (rachunek/faktura VAT dla autora). Pozwoli to jednak chociaż pokryć bieżące koszty związane z wydaniem kolejnych numerów. Mam nadzieję, że ta decyzja spotka się ze zrozumieniem, zwłaszcza u naszych autorów, którzy będą mogli ze swoimi tekstami docierać do szerszego grona odbiorców.

W imieniu redakcji,

Krystian Miąsik
wydawca

Dane do wpłat:

Krystian Miąsik
mBank 52 1140 2004 0000 3202 7618 9660

W tytule przelewu proszę podać dane do faktury