Tofilski, M. (2018). Filozofia między teologicznym a (neuro)naukowym obrazem świata. MłOda Humanistyka, 11(1). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/140