Tofilski, M. 2018 May 13. Filozofia między teologicznym a (neuro)naukowym obrazem świata. Młoda Humanistyka. [Online] 11:1