Tofilski, Mateusz. " Filozofia między teologicznym a (neuro)naukowym obrazem świata." Młoda Humanistyka [Online], 11.1 (2018): n. pag. Web. 2 Jul. 2020