Tofilski, Mateusz. " Filozofia między teologicznym a (neuro)naukowym obrazem świata" Młoda Humanistyka [Online], Volume 11 Number 1 (13 May 2018)