Walczak, Ewelina. " Antysemityzm Marca ‘68." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 23 Apr. 2019