Szymański, . (2018). Bliskowschodnia rywalizacja o rolę hegemona w regionie na przykładzie zmagań irańsko – saudyjskich. MłOda Humanistyka, 13(3). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/190