HYLEWSKI, Marcin. Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/192>. Date accessed: 24 july 2019.