Tylkowska, Marta. " Czas - wróg czy sprzymierzeniec Stanisławy Przybyszewskiej." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 9 Jul. 2020