Przepiórkowski, M. (2018). Społeczne oznaczanie pieniądza okozukai i hesokuri w tradycyjnej rodzinie japońskiej. MłOda Humanistyka, 13(3). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/197