PIKUL, Olga. Wpływ kultury Dalekiego Wschodu na martwą naturę w sztuce polskiej na przełomie XIX/XX w.. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/200>. Date accessed: 09 july 2020.