Pikul, O. (2018). Wpływ kultury Dalekiego Wschodu na martwą naturę w sztuce polskiej na przełomie XIX/XX w.. MłOda Humanistyka, 13(3). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/200