Pikul, Olga. " Wpływ kultury Dalekiego Wschodu na martwą naturę w sztuce polskiej na przełomie XIX/XX w." Młoda Humanistyka [Online], Volume 13 Number 3 (11 December 2018)