Osmólska, P. 2018 Dec 11. Artystyczno-duchowa koegzystencja w listach Czapskiego i Heringa. Młoda Humanistyka. [Online] 13:3