Osmólska, Paulina. " Artystyczno-duchowa koegzystencja w listach Czapskiego i Heringa." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 24 Jul. 2019