Osmólska, Paulina. " Artystyczno-duchowa koegzystencja w listach Czapskiego i Heringa" Młoda Humanistyka [Online], Volume 13 Number 3 (11 December 2018)