Wołoszyn, Magdalena. " Memy w świecie „Polityki” (na przykładzie rubryki Mamy memy)." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 9 Aug. 2020