Wołoszyn, Magdalena. " Memy w świecie „Polityki” (na przykładzie rubryki Mamy memy)." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 22 Jan. 2020