Stradomska, M. (2019). Wolontariusz pracujący w placówce psychiatrycznej – analiza zachowań z grupy ryzyka suicydalnego. MłOda Humanistyka, 14(1). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/232