Stradomska, Marlena. " Wolontariusz pracujący w placówce psychiatrycznej – analiza zachowań z grupy ryzyka suicydalnego." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 24 Sep. 2020