Leśniak-Moczuk, Arkadiusz. " Motoryzacja w kontekście socjologii życia codziennego." Młoda Humanistyka [Online], 15.2 (2019): n. pag. Web. 18 Feb. 2020