LUDWIKOWSKA, Małgorzata. Wielka Wojna – doświadczenie i sposoby artykulacji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 15, n. 2, dec. 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/257>. Date accessed: 28 sep. 2020.