Ludwikowska, M. (2019). Wielka Wojna – doświadczenie i sposoby artykulacji. MłOda Humanistyka, 15(2). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/257