Ludwikowska, M. 2019 Dec 31. Wielka Wojna – doświadczenie i sposoby artykulacji. Młoda Humanistyka. [Online] 15:2