Ludwikowska, Małgorzata. " Wielka Wojna – doświadczenie i sposoby artykulacji." Młoda Humanistyka [Online], 15.2 (2019): n. pag. Web. 26 Sep. 2020