Ludwikowska, Małgorzata. " Wielka Wojna – doświadczenie i sposoby artykulacji" Młoda Humanistyka [Online], Volume 15 Number 2 (31 December 2019)