Mikołajczak, Marta. " Męskie oko patrzy na lesbijkę… czyli lesbijka oczami autora widziana." Młoda Humanistyka [Online], 15.2 (2019): n. pag. Web. 28 Sep. 2020