Oleś, Patrycja. " Natura ludzka na podstawie buntów społecznych oraz „Efektu Lucyfera”." Młoda Humanistyka [Online], 15.2 (2019): n. pag. Web. 19 Feb. 2020