Przewoźnik, Karolina. " Zrozumieć terroryzm samobójczy – czyli jak myśli terrorysta?." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 9 Aug. 2020