Ludwikowska, M. (2020). Przerwana młodość – o dojrzewaniu między frontami Wielkiej Wojny. MłOda Humanistyka, 16(1). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/267