Ludwikowska, Małgorzata. " Przerwana młodość – o dojrzewaniu między frontami Wielkiej Wojny." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 4 Aug. 2020