Ludwikowska, Małgorzata. " Przerwana młodość – o dojrzewaniu między frontami Wielkiej Wojny" Młoda Humanistyka [Online], Volume 16 Number 1 (19 May 2020)