Oleś, P. (2020). Zagrożenia ekologiczne spowodowane działaniami człowieka. MłOda Humanistyka, 16(1). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/268