Oleś, P. 2020 May 19. Zagrożenia ekologiczne spowodowane działaniami człowieka. Młoda Humanistyka. [Online] 16:1