Oleś, Patrycja. " Zagrożenia ekologiczne spowodowane działaniami człowieka." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 9 Aug. 2020