Oleś, Patrycja. " Zagrożenia ekologiczne spowodowane działaniami człowieka" Młoda Humanistyka [Online], Volume 16 Number 1 (19 May 2020)