Stolarczyk, Sylwia. " Fenomen gimnastyki słowiańskiej czyli o społeczno-kulturowym zjawisku odradzania się prasłowiańszczyzny w Polsce." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 22 Oct. 2020