Stolarczyk, Sylwia. " Fenomen gimnastyki słowiańskiej czyli o społeczno-kulturowym zjawisku odradzania się prasłowiańszczyzny w Polsce" Młoda Humanistyka [Online], Volume 16 Number 1 (19 May 2020)