Przewoźnik, Karolina. " Psychologiczny motyw w zakresie przyczyn oraz skutków terroryzmu." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 22 Oct. 2020