Przepiórkowski, M. (2020). Uniwersalne narzędzia badawcze kontra wewnętrzne aspekty kulturowe. Konstrukty społeczne honne-tatamae oraz uchi-soto jako elementy problematyczne w badaniach indywidualizacji-kolektywizacji społeczeństwa japońskiego.. MłOda Humanistyka, 16(1). Retrieved from http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/276