Przepiórkowski, M. 2020 May 19. Uniwersalne narzędzia badawcze kontra wewnętrzne aspekty kulturowe. Konstrukty społeczne honne-tatamae oraz uchi-soto jako elementy problematyczne w badaniach indywidualizacji-kolektywizacji społeczeństwa japońskiego.. Młoda Humanistyka. [Online] 16:1