Przepiórkowski, Mikołaj. " Uniwersalne narzędzia badawcze kontra wewnętrzne aspekty kulturowe. Konstrukty społeczne honne-tatamae oraz uchi-soto jako elementy problematyczne w badaniach indywidualizacji-kolektywizacji społeczeństwa japońskiego.." Młoda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 24 Oct. 2020