Przepiórkowski, Mikołaj. " Uniwersalne narzędzia badawcze kontra wewnętrzne aspekty kulturowe. Konstrukty społeczne honne-tatamae oraz uchi-soto jako elementy problematyczne w badaniach indywidualizacji-kolektywizacji społeczeństwa japońskiego." Młoda Humanistyka [Online], Volume 16 Number 1 (19 May 2020)