Rudnik, Mariusz. " Kreowanie wizerunku politycznego." MÅ‚oda Humanistyka [Online], 16.1 (2020): n. pag. Web. 24 Oct. 2020