Zabawy Lasowiaków i Rzeszowiaków w II połowie XIX wieku i I połowie wieku XX

  • Grzegorz Mosiołek

Abstract

Artykuł ten stanowi ogólny zarys złożonego zagadnienia jakim jest zabawa, jak również pokazuje jej konkretne przykłady wykorzystywane w II połowie XIX i początkach wieku XX na terenach Puszczy Sandomierskiej oraz wzdłuż linii pomiędzy Ropczycami, a Przeworskiem: w dzisiejszej Polsce południowo-wschodniej. Tereny te zamieszkiwane były przez dwie grupy etnograficzne: Lasowiaków i Rzeszowiaków, którzy wykształcili specyficzną kulturę, obyczaje, gwarę. Ponadto omówiono tu zjawisko zabawy z różnych perspektyw, jako element historii, etnologii, kulturoznawstwa czy nawet pedagogiki. Celem tej pracy jest pokazanie różnorodności gier, zabaw, zabawek czy rozrywek dzieci mieszkających na wsi w czasach, gdy nie było komputerów i Internetu, nowoczesnych klubów czy telewizyjnych widowisk, a trzeba było skupić się głównie na pracy w gospodarstwie. Oficjalnie wtedy bawić się można było tylko podczas dorocznych świąt oraz uroczystości rodzinnych, ale zdarzały się one rzadko, kilka razy do roku. Dziś wybór, albo też możliwość czasowa zabaw jest praktycznie nieograniczona. Oprócz tego ważne jest tutaj ustosunkowanie się do kluczowych aspektów motywujących występowanie takich, a nie innych gier zbiorowych wpływających na wychowanie, zabaw sezonowych, czy zabawek podzielonych na płci lub wiek dzieci.

Published
2021-03-11
How to Cite
MOSIOŁEK, Grzegorz. Zabawy Lasowiaków i Rzeszowiaków w II połowie XIX wieku i I połowie wieku XX. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 17, n. 2, mar. 2021. ISSN 2353-6950. Available at: <http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/290>. Date accessed: 20 may 2022.