Łukasiewicz, Klara. " Recenzja książki Elliota Aronsona "Człowiek — istota społeczna"." Młoda Humanistyka [Online], 5.2 (2015): n. pag. Web. 21 Sep. 2021