Leśniak-Moczuk, A. (2017). Recenzja książki: „Cyfrowe dzieci. Zjawisko – uwarunkowania - kluczowe zagadnienia. Ujęcie socjopedagogiczne” pod red. S. Bębasa, M. Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzika, A. Taper. MłOda Humanistyka, 10(3). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/117