Leśniak-Moczuk, A. 2017 Dec 29. Recenzja książki: „Cyfrowe dzieci. Zjawisko – uwarunkowania - kluczowe zagadnienia. Ujęcie socjopedagogiczne” pod red. S. Bębasa, M. Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzika, A. Taper. Młoda Humanistyka. [Online] 10:3