Leśniak-Moczuk, Arkadiusz. " Recenzja książki: „Cyfrowe dzieci. Zjawisko – uwarunkowania - kluczowe zagadnienia. Ujęcie socjopedagogiczne” pod red. S. Bębasa, M. Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzika, A. Taper." Młoda Humanistyka [Online], 10.3 (2017): n. pag. Web. 2 Jul. 2022