Leśniak-Moczuk, Arkadiusz. " Recenzja książki: „Cyfrowe dzieci. Zjawisko – uwarunkowania - kluczowe zagadnienia. Ujęcie socjopedagogiczne” pod red. S. Bębasa, M. Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzika, A. Taper" Młoda Humanistyka [Online], Volume 10 Number 3 (29 December 2017)