Humanistyka, Młoda. " Strona redakcyjna - numer pierwszy." Młoda Humanistyka [Online], 1.1 (2013): n. pag. Web. 1 Jul. 2022